top of page

Entre Debat Podcast

CAKI - Center for Anvendt Kreativitet og Innovation 2020-2022

ENTRE er overskriften på den indsats, de kunstneriske uddannelser i fællesskab har sat i gang for at skabe en bredere anvendelse af entreprenørskab som ressource på kunstskolerne.

Men hvordan stiller man egentlig et vidensområde som entreprenørskab til rådighed for undervisere på en kunstskole, og hvad vil det overhoved sige at have en kunstnerisk virksomhed i dag? Er kunstnerisk medborgerskab det samme som kunstnerisk relevans, og hvad er relationen mellem kunstnerens praksis og kunstnerens virksomhed?

Det er nogle af de spørgsmål, der bliver drøftet undervejs.

Lyt til ENTRE DEBAT PODCAST her, på CAKIs Soundcloud eller hvor du normalt henter dine podcasts.

hj-scaled.jpeg
bottom of page